لینک های دسترسی

امکان افزایش عساکر چکی در افغانستان


نقشۀ جمهوری چک

مجلس سنای پارلمان چک بروز چارشنبه برای افزایش عساکر آنکشور در افغانستان رای گیری نمود. قرار است این تعداد که در حال حاضر ۵۳۵ نفر میباشد، به ۷۲۰ عسکر برسد. سنای جمهوری چک با ۵۷ رای موافق و پنج رای مخالف این افزایش را به تصویب رسانید.

قرار است مجلس سفلی، یا نمایندگان پارلمان در هفته آینده این پیشنهاد را به تصویب برساند.عساکر جمهوری چک بخشی از قوای آیساف در افغانستان میباشند. این عساکر بیشتر در امور بازسازی، تعلیم و تربیه نظامی عملیات های خاص و نقل و انتقال مصروف میباشند. قرار است عساکر علاوگی در سال ۲۰۱۱ به افغانستان مواصلت نمایند.

در یک خبر جداگانه در داخل افغانستان، مامورین میگویند حداقل ۶۰ نفر که اکثر شان زنان و اطفال بودند بروز چارشنبه، زمانیکه یک خانه در جریان یک عروسی منهدم گردید، کشته شدند. بیشتر از ۴۰ تن دیرد در این حادثه که در ولسوالی جیلگه ولایت بغلان رخ داد، مجروح گردیدند. مامورین میگویند یک طبقه یک خانه چندین طبقه در جریان عروسی منهدم گردید.

XS
SM
MD
LG