لینک های دسترسی

Breaking News

اشرف غنی احمدزی: 'دور دوم انتقال مسؤولیت های امنیتی شش ماه بعد آغاز می شود'


اشرف غنی احمدزی: 'دور دوم انتقال مسؤولیت های امنیتی شش ماه بعد آغاز می شود'

پس از تکمیل مرحلۀ نخست انتقال رهبری امور امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در هفت منطقۀ افغانستان، اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال، در مصاحبۀ اختصاصی به تلویزیون آشنا گفت که مرحلۀ دوم انتقال، شش ماه بعد آغاز خواهد شد.

همایون شعیب، خبرنگار تلویزیون آشنا در کابل، این مصاحبه را در کابل انجام داده است که توجۀ تان را به آن مبذول می دارم.

XS
SM
MD
LG