لینک های دسترسی

Breaking News

برگزاری نمایشگاه تولیدات و صنایع در کابل


برگزاری نمایشگاه تولیدات و صنایع در کابل

کابل روز یکشنبه شاهد برگزاری نمایشگاه تولیدات و صنایع صدها شرکت در خیمۀ لویه جرگه بود.

تجار و تولید کنندگان همه ولایات افغانستان در آن سهم گرفته اند. این نمایشگاه که پس از سقوط طالبان دومین بار است برگزار میگردد، در آن غرفه هایی از آسیا و اروپا نیز جا داده شده است.

این نمایشگاه که به همکاری و حمایت اداره آیسا ترتیب یافته، به هدف نمایش تولیدات افغانی وکار روی معرفی آن به بازار جهانی برگزار شد.

انوارالحق احدی، وزیر تجارت افغانستان ابراز گفت که وزارت وی برای همکاری وحمایت از شرکتهای کوچک و متوسط ، برنامه های وسیعی را درنظر دارد تا به طور عملی در تولیدات و بازار آنها تغیر قابل ملاحظۀ یی رونما گردد.

به همین ترتیب آقای کارل ایکنبری سفیر ایالت متحدۀ امریکا در افغانستان گفت دایر کردن همچو نمایشگاه های در بازاریابی تولیدات افغانی به خارج ازین کشورنقش عمده یی را بازی میکند.

XS
SM
MD
LG