لینک های دسترسی

مشکلات سیلاب ها در تایلند


مشکلات سیلاب ها در تایلند

صدراعظم تایلند به روز یک شنبه خوشبینی خود را از مقاومت مرکز آن کشور در مقابل ویرانی های بیشتر سیلاب ها اظهار داشت که در ده ها سال سابقه نداشته است.

ینگلک شیناواترا از مردم کشورش خواست تا بر قابلیت های حکومت خویش در رسیدگی به سیلاب ها اطمینان داشته باشند، این در حالی است که یک تعداد جرها به روز یک شنبه لبریز گردید.

حوزۀ شمالی بنکاک و یک بر سوم حصۀ قصبات آن شهر به روز شنبه زیر آب شد.

ساختمان ها در مرکز شهر توسط خریطه های ریگ احاطه شده ولی آب بیشتر از 50 سانتی به اطراف قصرعظیم و سایر ساحات سیاحتی آن شهر رسیده است.

XS
SM
MD
LG