لینک های دسترسی

Breaking News

مشکلات سیلاب ها در تایلند


مشکلات سیلاب ها در تایلند

صدراعظم تایلند به روز یک شنبه خوشبینی خود را از مقاومت مرکز آن کشور در مقابل ویرانی های بیشتر سیلاب ها اظهار داشت که در ده ها سال سابقه نداشته است.

ینگلک شیناواترا از مردم کشورش خواست تا بر قابلیت های حکومت خویش در رسیدگی به سیلاب ها اطمینان داشته باشند، این در حالی است که یک تعداد جرها به روز یک شنبه لبریز گردید.

حوزۀ شمالی بنکاک و یک بر سوم حصۀ قصبات آن شهر به روز شنبه زیر آب شد.

ساختمان ها در مرکز شهر توسط خریطه های ریگ احاطه شده ولی آب بیشتر از 50 سانتی به اطراف قصرعظیم و سایر ساحات سیاحتی آن شهر رسیده است.

XS
SM
MD
LG