لینک های دسترسی

امکان تشدید ریزش باران در آسترالیا


امکان تشدید ریزش باران در آسترالیا

مأمورین هواشناسی در آسترالیا پیشگویی کرده اند که احتمال دارد ایالت کوینزلند آنکشور، در هفتۀ جاری شاهد بارش های بیشتری باشد.

توقع میرفت که سطح دریایی فیتز رای در شهر راک همپتن، روز چهارشنبه تا نقطۀ اوج آن بلند رفته و چندین روز به همان اندازه باقی بماند.

سیلاب های جاری شده در شمال شرق آسترالیا، ارتباط شهر راک همپتن را با ساحات دیگر، کاملاً قطع نموده و تنها یک جادۀ منتهی به آنجا، باز باقی مانده است.

باشندگان محل گفته اند که با این سیلاب ها، یک تعداد زیاد مار ها نیز به منطقه هجوم آورده است. وزیر اعلی ایالت کوینزلند، در یک جلسۀ اضطراری کابینه، جنرال میک سلیتر را توظیف نمود تا رهبری عملیات نجات و کمک به مردم خساره مند را به عهده گیرد.

XS
SM
MD
LG