لینک های دسترسی

برگشت پناهجویان افغان از استرالیا


برگشت پناهجویان افغان از استرالیا

مقامات استرالیایی گفته اند که برای اولین بار یک پناه جوی افغان را بعد از رد درخواست وی، دوباره به افغانستان می فرستند.

کریس بوین، وزیر امور مهاجرین استرالیا، به روز سه شنبه گفت اسماعیل مرضا جان تحت موافقتنامۀ جدید با حکومت افغانستان به کشورش برگشتانده می شود.

اسماعیل ادعا می کند که زندگی وی در افغانستان در خطر می باشد. اما مقامات استرالیایی می گویند نتیجه گیری آنها دریافته است که زندگی وی در افغانستان مصؤون است.

حکومت استرالیا تحت فشار سیاسی قرار دارد تا جریان پناهجویان را از افغانستان، سری لنکا و سایر کشور متوقف سازد. پناهجویان با استفاده از قایق ها و خطرات زیاد وارد آن کشور می شوند.

بیش از یک هزار افغان تا ختم ماه جون سال جاری در توقیف گاه های استرالیا بودند و تلاش داشتند ویزۀ پناهندگی دریافت کنند.

XS
SM
MD
LG