لینک های دسترسی

Breaking News

برگشت پناهجویان افغان از استرالیا


برگشت پناهجویان افغان از استرالیا

مقامات استرالیایی گفته اند که برای اولین بار یک پناه جوی افغان را بعد از رد درخواست وی، دوباره به افغانستان می فرستند.

کریس بوین، وزیر امور مهاجرین استرالیا، به روز سه شنبه گفت اسماعیل مرضا جان تحت موافقتنامۀ جدید با حکومت افغانستان به کشورش برگشتانده می شود.

اسماعیل ادعا می کند که زندگی وی در افغانستان در خطر می باشد. اما مقامات استرالیایی می گویند نتیجه گیری آنها دریافته است که زندگی وی در افغانستان مصؤون است.

حکومت استرالیا تحت فشار سیاسی قرار دارد تا جریان پناهجویان را از افغانستان، سری لنکا و سایر کشور متوقف سازد. پناهجویان با استفاده از قایق ها و خطرات زیاد وارد آن کشور می شوند.

بیش از یک هزار افغان تا ختم ماه جون سال جاری در توقیف گاه های استرالیا بودند و تلاش داشتند ویزۀ پناهندگی دریافت کنند.

XS
SM
MD
LG