لینک های دسترسی

Breaking News

امکان وقوع شدیدترین سیلاب ها در آسترالیا


آرشیف

رسانه های محلی در آسترالیا خبر داده اند که در ایالت نیوساوت ویلز آن کشور، هزاران نفر از باشندگان برای مواجه شدن با یک سیلاب مدهش آمادگی میگیرند.

گفته میشود که این سیلاب، در طول چهل سال گذشته نظیر نداشته و توقع میرود که در شهر واگا واگا، سطح آب دریا نزدیک به یازده متر بلند برود که از سال 1853 بدینسو سابقۀ آن دیده نشده است.

بسیاری از ساحات ایالت نیوساوت ویلز از همین حالا زیر آب بوده و سطح آب رو به افزایش می باشد.

حدود نه هزار نفر خانه هایشان را تخلیه کرده به شهر های دیگر کوچ کرده و صد ها تن، شب گذشته را در یک مرکز آسیب دیدگان سپری کرده اند.

منسوبین قوای هوایی، نیرو های خدمات عاجل ایالتی و پولیس، عملیات وسیع نجات را آغاز کرده اند.

XS
SM
MD
LG