لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفت ملل متحد با تصمیم آسترالیا


آرشیف: اطفال تحت حمایت یونیسف

یونسیف یا ادارۀ أمور کودکان ملل متحد به روز جمعه، بر استرالیا اصرار ورزید تا چهارده طفل بی سرپرست را بر اساس یک موافقت نامۀ تبادلۀ مهاجرین، به مالیزیا نسپارد.

مقامات آسترالیا، ۵۵ تن از پناهجویان را که شامل ۱۴ طفل بی سرپرست می باشد، به روز پنجشنبه به نظارتخانه یی واقع در کریسمس آیلند انتقال دادند. قرار است این عده پناهجویان، هفتۀ آینده به مالیزیا سپرده شوند.

یونسیف یا ادارۀ أمور کودکان ملل متحد به روز جمعه با این اقدام آسترالیا مخالفت نشان داده و گفت که مالیزیا توافقات بین المللی را در مورد برخورد با پناهجویان و شکنجه نمودن آنان ، امضأ نه نموده بنأ تسلیمی پناهجویان به آن کشور، نگرانی می آفریند.

حکومت آسترالیا سعی میورزد تا جلو مواصلت پناهجویان را از کشور های مانند افغانستان و پاکستان سد نماید و میگوید که در مسترد ساختن پناهجویان، هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت.

XS
SM
MD
LG