لینک های دسترسی

Breaking News

آسترالیا اقدامات بیشتر بر ضد دهشت افگنی انجام دهد


مسلمانان در آسترالیا حین ادای نماز در یکی از مساجد آن کشور

نتایج یک سروی در سراسر آسترالیا نشان می دهد که سیاری از شهروندان آن کشور، از حکومت خواسته اند تا از حملات دهشت افگنی در آن کشور جلوگیری کند. اما در عین حال، شهروندان آسترالیایی ابراز نگرانی کرده اند که مبادا مبارزه بر ضد دهشت افگنی، موجب گردد تا مسلمانان آسترالیایی بیشتر مورد نظارت قرار بگیرند.

پوهنتون ملی آسترالیا در ماه جولای امسال، طی راه اندازی یک سروی، از ١٢٠٠ شهروند آسترالیایی درمورد امنیت ملی و دهشت افگنی سوال کرده است. هفتاد در صد آنها گفته اند که از افراطگرایی اسلامی در آسترالیا نگران یا تا اندازه ای نگران اند.

درعین حال به همین مقیاس افراد که مورد سروی قرار گرفته اند به این عقیده اند که نباید مسلمانان آن کشور فقط به دلیل دین شان هدف نظارت بیشتر قرار گیرند.

روری مدکاف، رئیس کالج امنیت ملی در پوهنتون ملی آسترالیا، میگوید که آسترالیایی ها خواستار توازن در این خصوص اند.

مدکاف در مورد گفت: "این نظر سنجی نمایانگر تشنجی است که بسیاری از آسترالیایی ها آنرا تشخیص داده و در مورد اسلامگرایی یا طبیعت افراطگرای بسیاری از فعالیت های دهشت افگنی نگران اند. اما در عین حال، تعداد زیاد آسترالیایی ها به این نظر اند که این مسئله می تواند نتیجه معکوس را در پی داشته باشد و بر خلاف ارزش های آسترالیایی تمام شود. به فکر من نظارت بیش از حد مسلمانان صرف به خاطر دین شان مطلوب نیست. ازین سبب، احساس مردم این است تا نوعی توازن موجود باشد."

نتایج این سروی در حالی نشر می شود که مالکولم ترنبُل، صدراعظم آسترالیا امروز به پارلمان این کشور گفت که افراط گرایی اسلامی باعث نگرانی در آسترالیا گردیده است. اما ترنبُل اضافه کرد که صرف یک تعداد خیلی اندک مسلمانان سبب بدنامی سایر مسلمانان شده است.

مطابق به احصائیه های ٢٠١١ تنها دو در صد جمعیت آسترالیا، مسلمان اند یا تقریبا نیم میلیون مسلمان در این کشور زیست دارند.

در حال حاضر، میزان تهدید دهشت افگنی در سراسر آسترالیا به پنج سطح دسته بندی شده است. بر اساس همین دسته بندی، وقوع یک عمل افراطگرایی در آسترالیا، محتمل است.

دستگیری مسلمان مظنون به حملۀ دهشت افگنی در آلمان

یافته های این سروی در حالی به نشر رسیده که پولیس آلمان یک مسلمان را که مظنون به طرح بم گزاری بود و در یورش روز شنبه از چنگ مقامات فرار کرده بود، دستگرکرده است.جابر البکر، پناه جوی ٢٢ ساله سوری، در یک عملیات جستجوی شبانه در ایالت شرقی لپزیگ آلمان، دستگیر گردید.

پولیس زمانی در صدد دستگیری البکر شد که از اپارتمان او در منطقۀ چمنتز مقادیری از مواد منفجره یافت گردید.

رسانه های محلی گزارش میدهند که پولیس وقتی به دستگیری البکرموفق گردید که یک شهروند سوری دیگر مقامات آلمان را ازین موضوع با خبر کرد. بر اساس گزارش ها، البکر با گروه های افراطگرای اسلامی در ارتباط بوده است.

مقامات امنیتی آلمان گفته اند که بر اساس تحقیقات آنان، احتمال داشت تا شخص مظنون دست به یک حملۀ دهشت افگنی بزرگ بزند.

البکر از ٢٠١٥ به این سو، در آلمان منحیث پناهجو پذیرفته شده بود و ازباشندگان اصلی دمشق، پایتخت سوریه، می باشد.

گفته می شود که وقوع این کار برای انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، خبرناخوش آیند باشد، زیرا او به دلیل پالیسی در های باز برای پناهجویان، حمایت مردم خود را از دست داده است.

گزارش صدای امریکا:

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG