لینک های دسترسی

برگزاری انتخابات پارلمانی در آذربایجان


برگزاری انتخابات پارلمانی در آذربایجان

رأی دهندگان در آذربایجان، جمهوری اتحاد شوروی سابق و کشور سرشار از منابع نفت، به سوی صندوق های رأی میروند تا پارلمان جدید شان را انتخاب نمایند.

اما احزاب مخالف ادعا دارند که درین انتخابات، به نفع حزب حاکم و جهت پیروزی آن، از قبل دستبرد و تقلب صورت گرفته است.

حزب مخالف حکومت، حزب حاکم را به سرکوب نمودن آزادی های دیموکراتیک متهم نموده و می افزایند که حزب حاکم به دلیل موقعیت ستراتیژیک آذربایجان منحیث یک راه اکمالاتی نیرو های امریکایی مستقر در افغانستان، تحت حمایت غرب قرار دارد.

ناظرین بین المللی میگویند، آنها گزارش های را مبنی بر ارعاب نامزدان و یا سلب امتیاز آنها، بدست آورده اند.

XS
SM
MD
LG