لینک های دسترسی

انفجارات انتحاری در بغداد حد اقل ۱۲ نفر را هلاک ساخت


انفجارات انتحاری در بغداد حد اقل ۱۲ نفر را هلاک ساخت

بم گزاران انتحاری بروز یکشنبه بر یک مرکز جلب و جذب در بغداد حمله نموده و باعث هلاکت حد اقل ۱۲ نفر شده و ۳۶ تن دیگر را مجروح ساختند.

مقامات اردوی عراق میگویند، یک بم گزار مینی بسی را که پر از مواد منفجره بود، در نزدیک دروازۀ دخولی این مرکز انفجار داد.

به گفته مقامات، بم گزار دیگر خود را پیاده به نزدیک این مرکز رسانیده و بم خود را منفجر ساخت.

پولیس میگوید حد اقل سه نفر بم های خود را منفجر ساختند. دو تن دیگر به ساختمان نزدیک این مزکر فرار نموده و به گلوله باری آغاز کردند، و در جریان توسط مامورین امنیتی کشته شدند.

مقامات میگویند، از ۱۲ نفر کشته شده، ۵ تن آن عساکر عراقی اند.

چند هفته قبل، یک بم گزار دیگر انتحاری بم خود را در عین مرکز انفجار داده و حد اقل ۵۹ نفر را هلاک و ۱۲۵ تن دیگر را مجروح نمود.

ایالات متحده ماموریت محاربوی ۷ ساله خود را هفته گذشته در عراق رسما خاتمه داد.

حدود ۵۰ هزار عسکر امریکایی در عراق باقی میمانند، تا قوای امنیتی عراقی را در قسمت گرفتن مسئولیت امنیتی کمک کنند.

XS
SM
MD
LG