لینک های دسترسی

لاس انجلس تایمز: بگرام، زندان سیاه قانونی


لاس انجلس تایمز: بگرام، زندان سیاه قانونی

در سرخط مطلب لاس انجلس تایمز نوشته شده است که به اساس فیصلۀ یک محکمۀ استیناف امریکایی، زندانیان بگرام حق ندارند بخاطر دفاع خویش دعوا نمایند و یا هم وکیل بگیرند.

این فیصله مغایر فیصلۀ زندانیان گونتنامو در کیوبا می باشد.

نویسندۀ لاس انجلس تایمز اظهار عقیده نموده که با در نظرداشت فیصله های محکمۀ عالی امریکا در گذشته این تصمیم شاید منصفانه باشد، ولی این تصمیم نباید مانند خلأ حقوقی حساب شده با زندانیان بگرام طوری برخورد شود که قبل از مداخلۀ محکمۀ عالی با زندانیان گونتنمو برخورد میشد.

در تصمیم سال 2008، محکمۀ عالی ایالات متحده فیصله نمود که ایالات متحده بر منطقۀ گونتنمو صلاحیت کامل نظامی و ملکی داشت. با تفاوت، محکمۀ استیناف واشنگتن دی سی حکم نمود که بگرام درحال حاضر حوزه نبرد نظامی است که افغانستان بحیث کشوری مستقل صلاحیت قانونی دارد.

هیچ تفاوتی وجود ندارد، ولی این اقدام امکانی را بیشتر میسازد تا بگرام به محلی تبدیل شود که جورج بش میخواست زندانی گونتنمو را بسازد: زندانیکه مظنونین دهشت افگنی در هر گوشه و کنار جهان دستگیر شده و بدان جا انتقال داده شوند و بدون فرصت های حقوقی و یا دسترسی به وکیل در قید بمانند.

نویسنده این سرمقاله اظهار عقیده کرده که مظنونین دهشت افگنی که خارج از افغانستان توقیف میشوند، باید با آنها مانند زندانیان گونتنمو برخورد شود. و حکم محکمه درست است که افغانستان را حوزه نبرد نظامی عنوان کرده است. ولی با تفاوت به جنگ متعارفی، که در آن دشمن با لباس مشخص ملبس بوده و در صورت توقیف تا ختم جنگ نگهداشته میشود، در جنگ علیه طالبان و القاعده امکان این میرود که سوء شناخت در هویت مردم عادی با جنگجویان نیز صورت گیرد.

در مطلب لاس انجلس تایمز آمده است، بخاطر بهبود وضع حکومت اوباما سال گذشته روند جدید استیناف را عملی ساخت که به اساس آن، زندانیان با نمایندۀ شخصی میتوانند علیه توقیف خویش اقامه دعوا کنند. حکومت ایالات متحده باید اکنون کار را با گروه های مدافع حقوق بشر ادامه دهد تا این روند بشکل منصفانۀ آن عملی گردد و تمام زندانیانی که ادعای بیگناهی میکنند، فرصت داشته باشند دعوا کنند.

XS
SM
MD
LG