لینک های دسترسی

رهایی ٩ تن از زندان بگرام جهت حسن نیت پروسه صلح


رهایی ٩ تن از زندان بگرام جهت حسن نیت پروسه صلح

نه تن از توقیف شده گان که در سلسله عملیات نظامی در ولایات کندهار و هلمند بازداشت گردیده بودند، روز یک شنبه به ولایت کندهار انتقال و طی یک گردهمایی موسفیدان، اعضای فامیل توقیف شده گان و هیت رهبری ولایت کندهار آزاد گردیدند.

مسولین قوماندانی مشترک تطبیق قانون، وسفیرتطبیق قانون ایالات متحده امریکا در گردهمایی یاد شده، نیز اشتراک نموده بودند.

داکتر توریالی ویسا، والی ولایت کندهار در مورد آزادی نه تن از زندان بگرام گفت: "در روشنی ابتکار صلح، جرم این زندانیان هرچیزی که بود بخشیده شده است، مراحل قانونی آن تکمیل شده امروز در اینجا با ما اشتراک دارند، و در محضر عام به فامیل های شان تسلیم داده خواهند."

نه تن از توقیف شده گان که همرای اعضای فامیل شان در مقام ولایت کندهارحضور داشتند در مورد گرفتاری و زندانی شدن خودشان گفتند: "جهت تداوی به یکی از قریه رفته بودم، که بالای منزل مذکور عملیات صورت گرفت و گرفتار گردیدم. برای نماز صبح به مسجد رفته بودیم که تانک ها آمد و ما را گرفتار نمودند و یک سال را در زندان بگرام سپری نمودیم."

به قول محبوسین آزاد شده، در طول بازداشت علاوه بر اجرای مراسم دینی برای زندانیان برنامه های آموزشی، نظر به ذوق هر فرد نیز برپا بود.

لعل محمد باشنده ولایت هلمند که برادرش از زندان بگرام آزاد شده می گوید: "اعضای فامیل و مخصوصاٌ مادر و پدرش همواره به یاد برادرش رنج می کشیدند، با آزاد شدن او ما بسیار خوش شدیم"

در گردهمایی که به مناسبت آزادی توقیف شده گان زندان بگرام در ولایت کندهار برگزار گردیده بود، موسفیدان ولایت کندهار و هلمند از دولت افغانستان و نیروهای آیساف خواستند که در جریان عملیات به فرهنگ افغانها احترام نمایند و به اساس گزارش های غلط باعث آزار واذیت مردم نگردند.

اما والی ولایت کندهار گفت: تمام عملیات ها و تلاشی شب هنگام منازل از طرف نیروهای آیساف و افغان در حضور نماینده گان پولیس محل صورت میگرد.

یک ماه قبل در ولایت کندهار اولین نشست شورای عالی صلح برگذار گردیده بود ، که اشتراک کنندهان گردهمایی مذکور تاکید نموده بودند که دوسیه های زندان نیان بررسی و برای رهای آنها تلاش ها به راه انداخته شود.

XS
SM
MD
LG