لینک های دسترسی

اقدام بحرین برای منحل نمودن گروه های مخالف


آرشیف از مظاهرات مردم در بحرین

بدنبال مظاهرات مخالفین، حکومت سنی مذهب بحرین، برای منحل نمودن دو گروه مخالف شیعه، اقامه دعوا نمود.

بی این ای، شبکه خبری رسمی بحرین به روز پنجشنبه گفت که وزارت عدلیه و امور اسلامی علیه حزب وفق و یک گروه دیگر بنام موسس اقدام اسلامی، اقامه دعوا نموده است.

شبکۀ بی این ای، به نقل از وزیر عدلیه بحرین میگوید که این دو گروه تخطی های قابل ملاحظۀ از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور نموده اند.

گزارش همچنان مشعر است که این گروه ها اقداماتی را انجام داده اند که به آرامش و اتحاد کشور صدمه زده است.

مظاهره کنندگان مخالف حکومت در بحرین خواهان استعفای حکومت و ایجاد یک سیستم سیاسی میباشند که به اکثریت شعیان آنکشور امتیازات بیشتر بدهد.

XS
SM
MD
LG