لینک های دسترسی

حالت اضطراری سه ماهه در بحرین درپی اعتراضات


حالت اضطراری سه ماهه در بحرین درپی اعتراضات

پادشاه بحرین حالت اضطراری سه ماهه را درواکنش به هفته ها اعتراضات ضدحکومتی توسط شیعیان اکثریت علیه حاکمان سنی مذهب کشور خلیج وضع کرد.

تلویزیون دولتی سه شنبه فرمان پادشاه را نشرساخت که به قومندان قوای مسلح بحرین فرمان داده تا اقدامات لازم را برای ثبات وضع امنیتی صادر کرد.

جاده های منطقه مالی منامه با ابلاغ اعلان رییس جمهور با بسته شدن دکان های زیادی واستقرار پولیس درشاهراه های عمده خالی شد.

درحدود ١٠٠٠ عسکر سعودی و ٥٠٠ پولیس امارات متحده عربی روز دوشنبه با عبور از معبر زمینی وارد بحرین شدند که به عربستان متصل است.

بدنبال تظاهرات گسترده در بحرین نیروهای نظامی عربستان سعودی و سایر کشورهای کوچک خلیج فارس داخل این کشور گردیدند تا به تنش های که همچو جریان دارند خاتمه دهند.

پس از چندین هفته تظاهرات پیهم علیه حکومت بحرین کشور های عربستان سعودی و امارات متحده عرب یک هزار سرباز و 500 پولیس خویش را جهت حمایت از حکومت انکشور که اکثریت انها سنی ها میباشند به منطقه فرستاده اند این یک روز پس از آن صورت میگرد که مظاهره کننده گان موانع را در ساحات مالی این کشور ایجاد نموده بودند

عبور این قوای از سرحد نشان دهنده اولین عملیات نظامی را بعد از نارامی های که در ماه دسمبر سال گذشته آغاز شده است میباشد.

عبدالله بن زید وزیر خارجه امارات متحده عرب حین دیدار که با خانم هلری کلنتن وزیر خارجه ایالات متحده در پاریس داشت میگوید که حکومت بحرین از انها تقاضای کمک را بمنظور از بین بردن ا ین تنش ها نموه است اقای بن زید در مورد میگوید.

(حکومت بحرین در زمینه از ما تقاضای کمک نمودند تا تنش ها در انکشور خاتمه یابد و ما هم اکنون حدود 500 افسر پولیس خویش را به ساحه فرستاده ایم و همچنان کشور عربستان سعودی و در ضمن سایر کشور های خلیج فارس جهت حمایت از حکومت بحرین و رسیدن به یک راه حل در این روند نیز اشتراک خواهند کرد)

بدنبال عزام سربازان از سوی عربستان سعودی وامارات متحده عرب کشورهای مخالف این اقدام را به شدید تقبیج کردند و انرا یک اشغال خطاب نموده اند ایران این مداخله نظامی را یک عمل غیر قابل قبول عنوان نموده.

از سوی دیگر هلری کلنتن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد چنین ابراز نظر مینماید

(میخواهم تا با همکاران و همتای خویش شیخ عبدالله در مورد رویداد ها در منطقه صحبت نمایم ولی هم اکنون امارات متحده عرب ریاست شورای همکاری کشور های خلیج فارس را بدوش دارد که انها در اینجا نماینده گی مینمایند و ما در زمینه مباحثات جامع خواهیم داشت).

در حین حال گروه های سیاسی مخالف در بحرین این مداخلات نظامی را محکوم نموده و میگویند که این چنین اقدامات منجر به جنگ خواهد شد.

جی کارنی سخنگوی قصر سفید در واشنگتن از تمام کشور ها در منطقه خواست تا از خویشتنداری و حوصله مندی کارگیرد و همچنان علاوه نموده میگوید که ایالات اعزام سربازان را به بحرین اشغال عنوان نمیکند وی میگوید:

ما از عربستان سعودی و سایر اعضای شورای کشور های همکاری خلیج فارس و همچنان از حکومت بحرین میخواهیم تا از حوصله مندی کار گیرند و ما متیقنیم که گفتگوی سیاسی طریقه جهت آرامش و ثبات در منطقه میباشد.

رابرت گیتس وزیر دفاع ایالا متحده که روز شبنه از بحرین دیدن نمود از حکومت انکشور خواست تا اصلاحات را در انکشور پیاده نماید از سوی دیگر وزرات خارجه ایالات متحده از اتباع خویش خواسته است تا ازسفر به این کشور جلوگیری نماید.

XS
SM
MD
LG