لینک های دسترسی

Breaking News

محکومیت سرکوبی احتجاج کنندگان بحرینی توسط ملل متحد


محکومیت سرکوبی احتجاج کنندگان بحرینی توسط ملل متحد

ملل متحد محکومیت شدید احتجاج کنندگان ضد حکومت و کارمندان طبی را توسط محاکم نظامی بحرین تقبیح کرده است.

دفتر حقوق بشر ملل متحد به روز جمعه خبر داد که چنین فیصله ها گمان های شدید را روی منصفانه بودن کار محاکم ایجاد کرده است.

بیست کارمند طبی به خاطر تداوی احتجاج کنندگان در جریان مظاهرات ضد حکومت به پنج تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

مقامات بحرینی داکتران و نرس ها را به استفاده از شفاخانه غرض سهم گرفتن در احتجاجات متهم کردند.

محکمه یک احتجاج کننده را به خاطر هلاکت یک منوسب پولیس به مرگ محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG