لینک های دسترسی

ادامۀ احتجاجات ضد حکومت در بحرین


ادامۀ احتجاجات ضد حکومت در بحرین

هزاران احتجاج کنندۀ ضد حکومت روز یکشنبه در منامه راهپیمایی نموده، خواهان استعفای صدراعظم بحرین گردیدند.

این تازه ترین تلاش آنها غرض ایجاد اصلاحات سیاسی در جریان یک هفته مظاهرات میباشد.

احتجاج کنندگان شعار های ضد خانوادۀ مقتدر را سر میدادند. شیخ خلیفه بن سلمان الخلیفه، صدراعظم آن کشور از 40 سال بدین طرف اقتدار را به عهده دارد، و کاکای حمد بن عیسی الخلیفه، پادشاه آن کشور میباشد.

این گروه مخالف شیعه مذهبِ در آن کشور خواهان استعفای تمام کابینه شده است. کابینه یمن تحت ادارۀ خانوادۀ الخلیفه قرار دارد.

احتجاج کنندگان میگویند آنها خواهان انتقال قدرت شاهی – که سنی مذهب است – به حکومت منتخبی اند که از اکثریت شیعۀ آن کشور نیز نمایندگی کند.

XS
SM
MD
LG