لینک های دسترسی

توقیف بیش از ۳۰۰ نفر در بحرین


توقیف بیش از ۳۰۰ نفر در بحرین

بزرگترین حزب مخالف شیعه بحرین میگوید حکمروایان اقلیت سنی آنکشور توقیف ننمودن های مخالفین را افزایش داده و بیشتر از ۳۰۰ تن از آنان را طی سرکوبی های اخیر علیه مظاهره کنندگان طرفدار دیموکراسی زندانی نموده اند.

حزب وفق به روز پنجشنبه گفتند که مامورین بحرینی ۳۰۴ نفر را که شامل ۱۱ زن هم میشود از آغاز این سرکوبی ها که در ۱۶ ماه مارچ آغاز شد توقیف نموده اند.

این عمل زمانی رخ داد که مامورین امنیتی مظاهره کنندگان را از میدان میناما تخلیه مینمودند.

این حزب میگوید ۲۴ نفر هنوز هم مفقود هستند.

یکی از مشهور ترین افراد توقیف شده محمود آل یوسف بلاگر سرشناس است که منتقد عمده یی محدودیت های آزادی افکار در آنکشور میباشد.

اعضای خانواده و کارشناسان حقوق بشر میگویند مامورین بحرینی وی را به روز چهارشنبه زندانی نمودند.

XS
SM
MD
LG