لینک های دسترسی

Breaking News

تداوم همکاری های زیلاند جدید با ولایت بامیان بعد از 2014


وزیر دفاع زیلاند جدید در دیدارش از بامیان، بر ادامۀ كمک ها و همكاری های كشورش در این ولایت، 46 میلیون دالر زیلاندی را در ظرف چهار سال آینده وعده کرد.

وزیردفاع زیلاند جدید بعد ازدیدار با نیروهای کشورش مستقر دربامیان، در یک کنفرانس خبری هدف از سفرش در این ولایت را بررسی وضعیت امنیتی بامیان، دیدار با مقامات محلی وارزیابی نیروهای امنیتی پولیس، عنوان کرد.

ظفربامیانی خبرنگار رادیو آشنا از وزیر دفاع زیلاند جدید سوال کرده است که آیا نیروهای کشورش، قبل ازسال 2014 بامیان را ترک خواهند گفت؟ وزیر دفاع زیلاند جدید به صدای امریکا گفت:" تا هنوزتصمیم قطعی گرفته نشده است که چه زمانی نیروهای این کشور از بامیان خارج شود اما؛ درکنفرانس بروگسل که فعلأ جریان دارد، دراین مورد تصمیم گرفته خواهد شد. اما خروج نیروها از بامیان بصورت یکبارگی نبوده بلکه به صورت تدریجی خواهد بود".

وی همچنان اطمینان داد كه پس از خروج قوای نظامی زیلاند نو، كمك های بشری و انكشافی این كشور به بامیان ادامه خواهند داشت.

این درحالیست که شماری ازشهروندان بامیان ازخروج زود هنگام نیروهای نیوزلندی مستقردراین ولایت ابراز نگرانی می کنند.

XS
SM
MD
LG