لینک های دسترسی

برگزاری ششمین کنفرانس گزارش دهی سالانه ولایت بامیان


برگزاری ششمین کنفرانس گزارش دهی سالانه ولایت بامیان

ششمین کنفرانس گزارش دهی سالانه ولایت بامیان با حضور وکلای پارلمان ، اعضای شورای ولایتی ونمایندگان مردم از نواحی مختلف این ولایت آغاز بکار کرد.

قرار است درین کنفرانس طی سه روز هشت سکتور و ولسوالان شش واحد اداری ولایت از کارکرد های یکساله ادارات دولتی و موسسات همکارشان به مردم گزارش دهند.

در آغاز این کفنرانس حبیبه سرابی والی بامیان برگزاری ششمین کنفرانس کزارش دهی بامیان را یکی از نماد های حکومتداری خوب دانسته گفت . یکی از شاخصه های تعیین شده برای انکشاف هزاره سوم حکومتداری خوب است . که بامیان عملا برای رسیدن به اهداف هزاره سوم و استراتیزی انکشاف ملی درحرکت است .

سناتور هدایت الله رهای که برای اشتراک دراین کنفرانس به بامیان امده است . روند انکشاف در ولایت بامیان را مثبت وقابل توجه دانتسه گفت ارزیابی ها نشان می هد که ولایت بامیان از نقطه نظر انکشاف مقام هفتم را درسطح ولایات کشور به خود اختصاص داده است .

درروز اول کنفرانس سه سکتور: صحت وتغذی ، امنیت ، رزارعت وانکشاف دهات گزارش های مفصل ارایه نموده وبه سوالات مطرح شده پاسخ گفتند .

اگر چه در گزارش های سکتور صحت وانکشاف دهات دستاورد های مهم وقابل توجه نشان داده شده بود اما در هردو سکتور مسئولین با چالش های نیز مواجه میباشند .یکی از این مشکلات عقد قرار داد اکثر پروژه ها ازکابل است که سبب میشود مقامات محلی نتوانند از شرکت های طرف قرارداد باز خواست نمایند واین روند باعث کندی کار واکثرا سبب اعتراضات مردم ونمایندگان شان در شورای ولایتی می گردد .

درگزارش سکتور امنیت که جنرال عوض محمد نذیری قوماندان امینه بامیان ارایه نمود ، امنیت موجود در بامیان را دست آورد مردم دانسته گفت : متاسفانه ما نتواسته ایم به وعده های که به مردم داده بودیم عمل کنیم . تشکیل نشدن حوزه های امنیتی، ایجاد نشدن پولیس شاهراه ، و داخل نشدن پولیس محلی در بلوک محافظت از اثار تاریخی به عنوان شکست هایی بود که قوماندان امنیه به آنها اشاره نمود . وی دلیل این شکست هارا بی توجهی مقامات مرکز به درخواست ها و مسایل امنیتی بامیان میداند .

جواد ضحا ک ریس شورا ولایتی بامیان برکزاری این کنفرانس ها را از جانب حکومت محلی یک گام مثبت دانسته می گوید روند انکشاف در بامیان آنچنان که مقامات حکومت محلی ادعا من کند رضایت بخش نبوده است .

وی دلیل این نارضایتی را تفاوت بودجه های تخصیص داده شده از جانب حکومت دانسته می گوید . بودجه تخصیص داده شده برای یکسال ولایت بامیان مبلغ سی ملیون دالر بوده است . که در مقایسه با بودجه چند صد ملیونی دیگر ولایات بسار اندک و نا چیز می باشد .

XS
SM
MD
LG