لینک های دسترسی

در فعالیت بخش سواد آموزی در بامیان ۱۵ فیصد افزایش آمده است


در فعالیت بخش سواد آموزی در بامیان ۱۵ فیصد افزایش آمده است

فعالیت بخش سواد آموزی در بامیان بیش از ۱۵ فیصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

در محفلی که به مناسبت روز جهانی سواد آموزی در بامیان برگزار گردیده بود غلام یحیی بینش مدیر عمومی سواد آموزی ریاست معارف ولایت بامیان با ارائه گزارشی از رشد ۱۵ فیصدی فعالیت های سواد آموزی در آن ولایت بامیان خبرداده گفت: نسبت به سال گذشته (۱۳۸۸) کورس های سواد آموزی بخش ذکور ۲۶.۸۷ فیصد و کورس های بخش اناس ۱۰.۳۹ فیصد افزایش یافته است.

در همین زمان تعداد شاگردان بخش ذکور ۲۵.۶۷ فیصد و شاگردان اناث هم ۱۰.۴ فیصد بیشتر شده است. که در مجموع ۱۵.۸ فیصد افزایش در بخش سواد آموزی در بامیان را نشان میدهد.

به گفته مدیر عمومی سواد آموزی ریاست معارف ولایت بامیان هم اکنون به تعداد ۱۳۴۶ کورس سواد آموزی در این ولایت فعال است که ۳۶۱۶۶ نفر در آنها مشغول سواد آموزی هستند: از آن جمله ۷۵۶ کورس سواد آموزی اناث و ۴۹۱ کورس ذکور میباشد.

تعداد کل شاگردان ذکور این کورس ها به ۱۲۴۹۵ مرد و شاگردان بخش اناث بخش سواد آموزی ولایت بامیان هم به ۲۳۶۷۱ زن میرسد.

تعداد کل معلمین کورس های سواد آموزی ولایت بامیان هم ۸۵۱ نفر میباشد که ۴۹۸ نفراز آنان زن و بقیه مرد هستند.

محمد رضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان هم تعداد فارغین کورس های سواد آموزی در ولایت بامیان را ۳۲۸۹۹ نفر اعلام نموده افزایش ۱۵ فیصدی بخش سواد آموزی ولایت بامیان را یک دست آورد مهم معارف این ولایت دانست.

به گفته رئیس معارف ولایت بامیان از کمپاین رضاکارانه سواد آموزی که سال گذشته به ابتکار حبیبه سرابی والی بامیان راه اندازی شده بود نیز ۶۵۲ نفر فارغ شده اند که توسط ۳۲۶ معلم به صورت رضا کارانه تعلیم داده شده اند که معلم دو تن از آنان خود والی بامیان بوده است.

در این محفل به مدیر سواد آموزی ولایت بامیان یک مدال ۲۸ اسد که از سوی وزارت معارف تفویض گردیده بود اهدا شد و ۲۲۰ تن از سواد آموزان و معلمین رضاکار نیز با دریافت تحایفی مورد تشویق قرار گرفتند.

XS
SM
MD
LG