لینک های دسترسی

کار بازسازی سرک بامیان آغاز شده است


کار بازسازی سرک بامیان آغاز شده است

کار بازسازی سرک بامیان که یکی از ولایات تاریخی افغانستان است به کمک مالی تیم بازسازی ایالات متحده امریکا که بالغ به ۳۰ میلیون دالر امریکایی میشود، آغاز شده و به شدت ادامه دارد.

این سرک که بامیان را به پروان وصل میکند ۸۰ کیلو متر طول دارد و کار آن در سه بخش آغاز شده است.

خانم حبیبه سرابی، والی بامیان علاوه از اهمیت اقتصادی این سرک بر اهمیت توریستی آن نیز اشاره کرده و گفت:

"چیزی که بسیار مهم است این است که بامیان یک ولایت توریستی است، و ظرفیت توریستی دارد. اگر سرک موجود نباشد، توریست ها به شهر آمده نمیتوانند ".

کار بازسازی این سرک در ۱۷ حمل سال روان آغاز شد.

کار بازسازی این سرک به شرکت های خصوصی سپرده شده و هر یک از شرکت ها از ۱۰ الی ۱۵ کیلو متر سرک را بازسازی خواهند کرد.

انجنیر تواب احمد، عضو شرکت کابل بزنس گروپ که خود در بازسازی این سرک مصروف است میگوید:

" سرک باید در مدت ۶ ماه تکمیل شود که در سه ماه گذشته بیش از ۵۰ در صد کار آن پیش رفته و تا سه ماه آینده کار آ تکمیل میشود."

به گفته مقامات ولایت بامیان کار بازسازی ۴ سرک بامیان- دوشی، بامیان –پروان، بامیان-یکاولنگ و بامیان- میدان وردک، همزمان آغاز شده و هزینه مجموعی آن به ۲۰۰ میلون دالر امریکایی بالغ شده است.

سرک بامیان -پروان به مبلغ ۳۰ میلون دالر تا سه ماه بعد تکمیل میگردد.

XS
SM
MD
LG