لینک های دسترسی

"بامیان نوین" اولین کوپراتیف مالداری و مرغداری زنانه در بامیان


"بامیان نوین" اولین کوپراتیف مالداری و مرغداری زنانه در بامیان

"بامیان نوین" نام اولین کوپراتیف مالداری و مرغداری زنانه است که در ولایت بامیان آغاز بکار نمود.

در محفلی که به همین مناسبت در دفتر ریاست زراعت و مالداری بامیان برگزار گردیده بود، ذکیه حسینی، رئیس این کوپراتیف هدف از ایجاد آن را سهم گرفتن مستقلانۀ زنان در عرصه زراعت و مالداری عنوان نموده، گفت با ایجاد اینگونه کوپراتیف ها زنان میتوانند از تسهیلات فراهم شده بوسیلۀ ریاست زراعت بامیان بهره مند شوند.

ذکیه حسینی میگوید در تمامی فعالیت های زراعتی و ادارۀ مالداری در محلات، زنان سهم و حضور دارند، اما کمترین سود را از این فعالیت ها نصیب میشوند.

انجینر محمد طاهر عطایی، رئیس زراعت و مالداری ولایت بامیان از ایجاد این کوپراتیف استقبال نموده، گفت از طریق این ابتکار میتوانند کمک های زیادی را به فعالیت های اقتصادی زنانه جذب نماید.

ریاست زراعت و مالداری ولایت بامیان، ۵۲ کوپراتیف زراعتی در تشکیل خود دارد که تمام آنها کوپراتیف های مردانه بوده، تنها در چهار کوپراتیف زنان بصورت مختلط سهم دارند. رئیس زراعت و مالداری بامیان امید وار است که این کوپراتیف موفقانه فعالیت نماید تا سبب تشویق دیگر خانم ها شود که تشکیلات مشابهی را راه اندازی نمایند.

زنان بامیان نیز از ایجاد اولین کوپراتیف زنانه استقبال نموده، آنگونه که خانم فاطمه احمدی میگوید "مرغداری و مالداری اساس تغذیه فامیل را تشکیل داده منبع اصلی در آمد خانواده ها میباشد" که اکثرا توسط زنان اداره میشود و پیشرفت زنان در این دو بخش در حقیقت پیشرفت اقتصاده خانواده و دست یابی به تغذیه سالم میباشد.

بخش زراعت و مالداری در ولایت بامیان هنوز به شکل سنتی اداره میشود، در حالیکه عمده ترین مشغولیت مردم در این بخش بوده و تنها عاید شان نیز از اینطریق بدست می آید. پیش از این زنان با آنکه در اکثر فعالیت های زراعتی و مالداری سهم و نقش داشته اند اما از امتیاز مالکیت محصولات بدست آمده محروم بوده اند.

XS
SM
MD
LG