لینک های دسترسی

راه های مواصلاتی بامیان در زمستان باز خواهد ماند


راه های مواصلاتی بامیان در زمستان باز خواهد ماند

مقامات ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بامیان می گویند با شرکتهای خصوصی قرارداد بسته تا راه های مواصلاتی این ولایت در جریان زمستان بازنگهداشته شود.

رضا رفعت، رئیس مبارزه با حوادث بامیان، به صدای امریکا گفت "علاوه بر کوتل های شییر و قوناق ۷ کوتل دیگر که بامیان را با ولسوالیها وصل می نماید نیز با شرکت های داخلی بامیانی قرارداد شده وما امیدوار هستیم که این راه های نیز در فصل زمستان باز نگهداشته شود."

در زمستان ریزیش برفهای سنگین راهای مواصلاتی ولایت بامیان با کابل و سایر ولایات مسدود می کند.

راه های مواصلاتی بامیان در زمستان باز خواهد ماند
راه های مواصلاتی بامیان در زمستان باز خواهد ماند

آقای رفعت می گوید در گذشته قرارداد باز نگهداشتن راه های مواصلاتی از طرف وزارت فواید عامه به شرکت های داده میشد که در بامیان مستقر نیستند، اما قراردادیان به درستی عمل نمیکردند. مقامات گفتند که هزینه باز نگهداشتن سرک ها به هجده میلیون و دو صد و شش صد وهفت هزار افغانی میرسد.

XS
SM
MD
LG