لینک های دسترسی

توزیع مواد غذایی به هزاران خانواده ولایت بامیان


توزیع مواد غذایی به هزاران خانواده ولایت بامیان

برای ده هزارخانواده نیازمند که درنتیجه خشکسالی های امسال متضررشده اند مواد خوراکی توزیع شد.

این مواد که شامل گندم بذری، گندم خوراکی وبرنج وعلوفه حیوانات میباشد ازطرف وزارت زراعت افغانستان، برای آنعده از باشنده گان بامیان توزیع گردید که ازاثرخشکسالی حاصلات زراعتی شان طی سال جاری متضرر شده است.

انجنیرمحمد طاهرعطایی رییس زراعت بامیان، به رادیو آشنای صدای امریکا گفت "برای هرنفر4 بوری گندم 50 کیلویی، 25 کیلوگرام گندم بذری، 25 کیلوگرام برنج، 50 تا 200 کیلوگرام علوفه حیوانی که برای هرنفرمواد خوراکی گندم وبرنج حدود 225 کیلوگرام میرسد توزیع گردید."

رییس زراعت بامیان، می گوید "25 هزارخانواده درولایت بامیان، زیر خط فقر قراردارند ونیازبه کمک های عاجل مواد غذایی دارند که فعلأ برای 10 هزار خانواده کمک های درخواست شده دراین ولایت رسیده است و امروزتوزیع آن شروع شد."

انجنیرعطایی می گوید "ولسوالی های پنجاب ، ورس وسیغان بیشترین خسارات را ازاثر خشک سالی امسال متحمل گردیده اند."

این کمک ها درحالی برای مردم بامیان توزیع می گردد که به گفته ای مسئولین ریاست زراعت این ولایت حدود 60 درصد حاصلات زراعتی مردم این ولایت طی سال جاری ازاثر خشکسالی ازبین رفته است.

XS
SM
MD
LG