لینک های دسترسی

Breaking News

فعالین مدنی: 'پروژه های انکشافی بامیان مثل آب در هاونگ کوبیدن است'


فعالین مدنی: 'پروژه های انکشافی بامیان مثل آب در هاونگ کوبیدن است'

ده ها تن از مردم مناطق مختلف مرکز بامیان، دراجتماع در چوک معروف، به چوک هریکین روز دوشنبه دست به یک اعتراض بی سابقه زدند.

به باور تعدادی از مردم بامیان طی ده سال گذشته اکثر پروژه هایی که دربامیان‌ ساخته شده است پروژه های موقتی بوده و خواسته های مردم در ایجاد این پروژه ها در نظر گرفته نشده است.

عبدالله برات، یکتن از فعالین مدنی بامیان، دراین مورد می گوید "در گذشته اعتراض مردم، نسبت به بی توجهی دولت دربامیان بود اما اینبار به دلیل اجرای پروژه های غیرمفید و سیاست غلط دولت است، که مبلغ پنج میلیون دالر را در جایی، میدان هوایی می سازد که در بین خانه های مسکونی و داخل ماسترپلان فرهنگی این ولایت قراردارد."

فعالین مدنی: 'پروژه های انکشافی بامیان مثل آب در هاونگ کوبیدن است'
فعالین مدنی: 'پروژه های انکشافی بامیان مثل آب در هاونگ کوبیدن است'

آقای برات می گوید دولت افغانستان، بجای اینکه پنج میلیون دالر را در بین خانه های مسکونی برای میدان هوایی فعلی هزینه می کند، بهتر است که این پول را درمیدان هوایی که قرار است در منطقه شیبرتو به عنوان میدان هوایی بین المللی در نظر گرفته شده است، به مصرف برساند.

اما حبیبه سرابی، والی بامیان، طی تماس تلفونی به رادیو آشنای صدای امریکا در رابطه به نگرانی های مردم بامیان، درمورد پخته شدن میدان هوایی بامیان گفت "مصئونیت باشندگان اطراف میدان هوایی فعلی که قرار است تا سه ماه دیگر قیرریزی گردد، کاملاً در نظر گرفته شده، و مردم بامیان، ازاین ناحیه نگران نباشند."

درهمین حال، انجنیر محمد محفوظ تیموری، رئیس سابق انکشافی شهری در زون بامیان، نیز به صدای امریکا گفت "پخته شدن خط رنوی میدان هوایی فعلی که جزئی از ماسترپلان شهری می باشد، خلاف اصول شهرسازی بوده و با هزینه نمودن پنج میلیون دالر امریکایی، خط رنوی میدان هوای بین المللی شیبرتو آماده پروازمی گردد.

گفتنی است که مردم و نهاد های مدنی بامیان، در پایان گرهمایی شان فیصله نامه یک ماده ای را صادر کردند که درآن فیصله نامه آنها خواهان هزینه کردن پنج میلیون دالر کمک کشور نیوزلند در میدان هوایی شیبرتو شدند که در خارج شهر درفاصله ٣۵ کیلومتری غرب مرکز بامیان قرار دارد.

XS
SM
MD
LG