لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت افغانستان نیازمندی های انکشافی روستاهای بامیان را بررسی می کند


'بودجه سروی این پروژه مبلغ ١۵۰۰۰۰دالر آمریکایی بوده که از سوی جاپان پرداخت می گردد.'

معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان طی سفر رسمی به ولایت بامیان در یک کنفرانس خبری از آغاز دوباره فعالیت های موسسه 'جایکا' جاپان در این ولایت خبر داد.

ویس احمد برمک گفت "وزارت انکشاف دهات افغانستان همراه با موسسه 'جایکا'ی جاپان و ادارات سکتوری در ولایت بامیان در تلاش است تا نیازمندی های انکشافی در روستاهای ولایت بامیان را شناسایی و بعد از تجزیه وتحلیل اولویت بندی نموده و گام های عملی را در راستا تطبیق آن روی دست گیرد."

آقای برمک دراین کنفرانس خبری افزود بودجه سروی این پروژه مبلغ ١۵۰۰۰۰ دالر آمریکایی بوده که از سوی کشور جاپان پرداخت می گردد.

معین انکشاف دهات می گوید "در گذشته تمام پروژه ها از سوی مقامات و وزراتخانه ها در مرکز طراحی می گردید و بعدا در روستاها تطبیق می شد که این روش چندان نتیجه بخش نبوده و نیازمندیهای مردم درنظر گرفته نمی شد.

اما پروژه های توسعه ی اقتصاد روستایی قرار است به مدت ١٨ ماه از سوی موسسه جاپان اجرا گردد، مطابق به خواست مردم بوده و این پروژه مستقیما از جانب مردم در خواست می گردد".

دراین سفرنمایندگان وزارت اقتصاد، زراعت ومالداری، انرژی وآب نیزحضورداشتند.

این در حالیست که به گفته اکثریت شهروندان در بامیان پروژه که تا حال از سوی موسسات و ادارت حکومتی دراین ولایت اجرا وتطبیق گردیده است نسبت عدم نظارت درست و به موقع از کیفت چندانی برخوردار نمی باشد.

XS
SM
MD
LG