لینک های دسترسی

Breaking News

شکایت مردم بامیان از تاخیر تادیه پول توسط 'کابل بانک'


شکایت مردم بامیان از تاخیر تادیه پول توسط 'کابل بانک'

شماری ازمشتریان شعبه کابل بانک دربامیان، ازاین بانک شکایت کرده می گویند از مدت یک هفته پیش ازعید فطر تا هنوز این بانک به مشتریان خویش پول پرداخت نمی کند.

فرشته یکی ازکارمندان دولت که به منظوراخذ معاشات خویش به کابل مراجعه کرده می گوید که ازمدت یک هفته پیش ازعید فطربه نمایندگی کابل بانک دربامیان مراجعه کرده است اما مسؤولین این بانک وی را گفته است که این بانک پول افغانی برای مشتریان خویش ندارند.

محمد یونس مدیر نمایندگی کابل بانک دربامیان، مشکل پیش آمده دراین بانک را مربوط به کابل بانک نداسته درگفتگوبا صدای امریکا گفت "این مشکل درسطح ولایت بویژه نمایندگی د افغانستان بانک در بامیان می باشد که مسئولیت انتقال پول فزیکی کابل بانک را به عهده دارد اما د افغانستان بانک از سه هفته به این سو پول مورد نیاز نمایندگی کابل بانک دربامیان را اکمال نکرده است."

این درحالی است که کابل بانک چندی قبل دچاربحران مالی شدید گردیده بود که درنتیجه رئیس عمومی کابل بانک تبدیل گردیده ومسؤولیت نظارت ازاجرائات این بانک خصوصی را بانک مرکزی افغانستان، عهده دار گردیده بود.

درهمین حال، عبدالرحمان رحمانی مدیرنمایندگی د افغانستان بانک دربامیان؛ مشکل پیش آمده درتأدیه پولی کابل بانک دراین ولایت را متوجه د افغانستان بانک ندانسته می گوید کابل بانک یک بانک مستقل بوده باید نیازمندی های مشتریانش را خود پاسخگو باشد؛ اما وی می افزید "ما از مدت یک ماه قبل درخواستی خویش را مبنی بر اکمال پول فیزیکی از سوی د افغانستان بانک به مقامات مرکز ارسال داشتیم ولی به نسبت عدم امنیت در راه های مواصلاتی و محدویت ترانسپورت هوایی تا هنوز این مشکل رفع نگردیده است.

وی همچنان مسؤولیت هماهنگی و رفع این مشکل را مربوط به مقامات محلی بامیان دانسته که در این مورد داکتر حبیبه سرابی والی بامیان ضمن تأیید مشکلات پیش آمده طی تماس تلفونی گفت "رفع این مشکل در توان ولایت بامیان نمی باشد اما با آنهم ما با مقامات د افغانستان بانک در کابل و مقامات وزارت دفاع درتماس شدیم تا این مشکل را هرچه زودترمرفوع سازند.

گفتنی است که دربامیان علاوه برنمایندگی کابل بانک، عزیزی بانک به عنوان دومین بانک خصوصی دیگر نیز فعالیت دارد.

XS
SM
MD
LG