لینک های دسترسی

Breaking News

شرایط بد اقتصادی سبب کوچ صدها خانواده بامیانی شده است


شرایط بد اقتصادی دربامیان، باعث شده است که بیشتراز ده هزار خانواده دست به کوچ دستجمعی زده مناطق وخانه هایشان را ترک کنند.

به گفته ی علی جان انوری مدیر احصایه و پلان آمریت عودت ومهاجرین درولایت بامیان، بیشتر از ده هزار خانوداه طی سه سال گذشته ازمناطق مختلف ولایت بامیان دست به کوچ زده اند.

آقای انوری علاوه می کند که این خانواده ها به دلیل ضعف اقتصادی، حوادث طبیعی و خشکسالی های متداوم روستا ها را ترک کرده به مرکز بامیان و شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات و مزار کوچ کرده اند.

انوری اضافه می کند که اکثریت بیجا شدگان داخلی در این ولایت را مردم ولسوالی های ورس و پنجاب تشکیل می دهند.

اما کوچهای دسته جمعی تنها ازولسوالی های ورس و پنجاب بامیان صورت نگرفته است بلکه شماری ازخانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی ازولسوالی یکه ولنگ این ولایت نیز دست به کوچ زده مناطق شان را ترک کرده اند.

جواد باشنده قریه نیتاق ولسوالی یکه ولنگ می گوید: "شماری زیادی ازخانواده ها طی سالهای گذشته ازاین ولسوالی خارج شده اند وتا هنوز هم یک تعداد کوچ می کنند".

اسماعیل ذکی استاد در دانشگاه بامیان راه حل وجلوگیری ازکوچهای دسته جمعی دراین ولایت را تقویت ورشد زراعت دانسته می گوید:" دولت باید جهت جلوگیری کوچهای دسته جمعی ازولسوالی ها ی این ولایت تخم های اصلاح شده زراعتی توزیع نماید وزیربینا های زراعتی ومالداری را دراین ولایت تقویت بخشد."

گفته می شود که از چند سال بدینسو شماری ازمهاجرین که ازکشورهای همسایه دوباره به وطن عودت کرده بودند به دلیل نبود زمینه های کاری و فقر شدید اقتصادی دوباره دست به کوچ زده مناطق شانرا ترک کرده اند.

XS
SM
MD
LG