لینک های دسترسی

تاسیس اتحادیه هوتل داران بامیان


ماما نجف از هوتل داران بامیان میگوید تاکنون که بصورت پراکنده فعالیت میکرد، مشکلات زیادی داشتند.

اولین اتحادیه هوتل داران بامیان تاسیس گردید. اعضای این اتحادیه به عنوان اولین اقدام از طریق یک انتخابات آزاد روز پنجشنبه نهم جدی سه نفر از اعضای هیئت اداری این اتحادیه را انتخاب نمودند.

عبدالخالق بامیانی مدیر بخش اجتماعی برنامه اکوتوریزم بامیان که برای تشکیل این اتحادیه با هوتل داران همکاری مینماید گفت در این جلسه کریم صاحب هوتل قلب آسیا به حیث رئیس اولین دوره اتحادیه، حبیب الله مالک هوتل موج آسیا به حیث معاون و اکبر نماینده هوتل کمپ بودا به صفت منشی این اتحادیه انتخاب شده اند.

ماما نجف از هوتل داران بامیان میگوید تاکنون که بصورت پراکنده فعالیت میکرد، مشکلات زیادی داشتد. وی میگوید با تشکیل اتحادیه بسیاری از مشکلات آنان حل خواهدشد.

اکبر محمدی، مدیر عامل اتاق تجارت بامیان که در جلسه تعیینات هیئت اداری اتحادیه هوتل داران بامیان اشتراک نموده بود از تشکیل این اتحادیه حمایت نموده گفت اطاق تجارت بامیان همواره با آنان همکاری نموده و در هر موردی که ضرورت باشد از این اتحادیه پشتیبانی خواهد کرد

پیش از این اتحادیه راهنمایان توریست نیز با کمک برنامه اکوتوریزم بامیان تشکیل گردیده و مدت دوسال است که فعالیت مینماید.

XS
SM
MD
LG