لینک های دسترسی

Breaking News

مواد صحی امدادی ایالات متحده به شفاخانه بامیان


مواد صحی امدادی ایالات متحده به شفاخانه بامیان

این اقلام کمک شده ازطرف اداره انکشافی ایالات متحده امریکا، به شفاخانه ولایتی بامیان که شامل مواد اولیه مورد نیاز بوده در بخش ولادی و نسایی جهت کمک به نوزادان تا نفس نمایند تحویل داده شد.

داکتراحمد کامران حکمتی رییس مسلکی بهبود کیفیت در موسسه 'یو آر سی' تحقیقات پوهنتونی به صدای امریکا گفت "این وسایل بخاطربهبود عرضه خدمات صحی برای اطفال ونوزادان به شفاخانه ی ولایتی بامیان داده شده است."

به گفته ی داکتر احمد کامران حکمتی این کمک ها به علاوه ی شفاخانه بامیان، درشفاخانه های دوازده ولایت دیگرنیز داده می شود.

داکتر ریحانه مسئول بخش صحت باروری در ریاست صحت عامه بامیان می گوید "استفاده از ازاین وسایل که برای شش هزار ولادت در شفاخانه ی ولایتی بامیان، درنظرگرفته شده است؛ ازمرگ ومیر نوزادان دراین شفاخانه جلوگیری می کند".

به گفته داکترریحانه بخش ولادت شفاخانه ولایتی بامیان، گنجایش 19 بیستر را دارابوده که دریک ماه حدود 140 تا 160 مادربرای ولادت دراین شفاخانه مراجعه می کنند.

داکترحامد نظیم رییس شفاخانه ولایتی بامیان، می گوید "کیفیت عرضه خدمات صحی این شفاخانه نسبت به شفاخانه های ولایات دیگرافغانستان نزدیک به معیار میباشد."

در شفاخانه ولایتی بامیان فعلا در بخش نسایی ولایتی دو نفر متخصص، دو داکتر و نه نفر قابله فعالیت دارند.

XS
SM
MD
LG