لینک های دسترسی

Breaking News

ورکشاپ قانون کار افغانستان و معیارهای بین المللی کار در بامیان


ورکشاپ قانون کار افغانستان و معیارهای بین المللی کار در بامیان

۱٧۰ کارمند ادارات دولتی و غیر دولتی بامیان در یک کارگاه آموزشی یک هفته یی درمورد قانون کار افغانستان ومعیارهای بین المللی کار آموزش دیدند.

این برنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا ومعلولین به کمک مالی موسسۀ بنیاد آسیا دربامیان بر گزار شد.

آقا شیرین همت مسؤول موسسه بنیاد آسیا (ایشیا فوندیشن) درافغانستان، هدف از برگزاری این دورۀ آموزشی را آگاهی دهی درباره قانون کاربه کارمندان ادارات دولتی وغیردولتی در بامیان اعلان کرده گفت "اگرکارمندان ادارات دولتی وخصوصی از احکام قانون کار در افغانستان آگاهی نداشته باشند، ما نمی توانیم قانون کار را در بخش کاری خویش تطبیق کنیم، بنا بر آن لازم بود کارمندان دولتی وغیردولتی در مورد احکام قانون کار در افغانستان آموزش داده شوند تا این قانون درکارهای روزمرۀ شان جنبه عملی بگیرد."

آقای همت افزود که بر علاوه، ده موضوع دیگر نیز در رابطه به کارهای روزمره کارمندان ادارات برای اشتراک کنندگان این دوره آموزش داده شد.

داکترحبیبه سرابی، والی بامیان آگاه شدن کارمندان ادارات دولتی ازقانون کار افغانستان و معیارهای بین المللی آن را با اهمیت خوانده گفت "قانون کار، کارمندان و کارگران را متوجه می سازد تا طبق قانون کار در افغانستان و معیارهای بین المللی کار عمل کنند."

قانون کارافغانستان درماه سنبله ای سال ۱۳۸٧ در شورای ملی تصویب شده و در ماه قوس همان سال بعد از توشیح رئیس جمهور، درجریدۀ رسمی افغانستان چاپ شد اما تا هنوزاکثر کارمندان ادارات دولتی ازآن اطلاع کافی ندارند

XS
SM
MD
LG