لینک های دسترسی

تلویزیون آشنا

چایخانۀ تحت مدیریت زنان در بامیان


در ابتکاری جالب در بامیان، بانوان مدیریت و کار خدماتی یک رستوران را به تنهایی به پیش می برند و این کار کمکی به خودکفایی اقتصادی زنان شده است.

XS
SM
MD
LG