لینک های دسترسی

Breaking News

دیدار سر منشی سازمان ملل متحد از برما


بن کی مون، سر منشی سازمان ملل متحد روز یک شنبه برای دیدار چهار روزه وارد برما شد. این در حالی است که یک سلسله اصلاحات سیاسی در آن کشور روی دست گرفته شده است.

قرار است آقای بن، با تین شین رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد برما ملاقات کند. وی همچنان با آن سان سوچی رهبر طرفدار دموکراسی برما نیز ملاقات خواهد کرد.

سرمنشی ملل متحد می گوید با وجودیکه واکنش جامعۀ بین المللی در برابر برما مثبت می باشد، اما کار های بیشتری باید در آن کشور صورت گیرد.

او گفت که ملل متحد به کمک در راستای تامین تحرک در برما متعهد است.

XS
SM
MD
LG