لینک های دسترسی

صنعت نساجی در بنگلدیش


صنعت نساجی در بنگلدیش

محدودیت های هند در صادرات پنبه صنعت نساجی بنگله دیش را ضربه زده است.

بنگله دیش سی فیصد پنبۀ مورد ضرورتش را در صنعت منسوجات، از هند وارد می کند.

معلومات بیشتر را درین گزارش میشنویم.

XS
SM
MD
LG