لینک های دسترسی

Breaking News

حزب مقتدر و بی حریف بنگله دیش برندۀ انتخابات شد


حزب عوامی بنگله دیش، برندۀ انتخابات در آن کشور شد. مخالفان سیاسی حکومت شرکت و رقابت در این انتخابات را تحریم کرده بودند.

با رد نتایج انتخابات از سوی احزاب مخالف، بیم خشونت های بیشتر سیاسی در آن کشور رو به فزونی نهاده است.

شمارش آرا در انتخابات بنگله دیش هیچ تفاوتی را رونما نمی ساخت، زیرا بیشتر از نصف کرسی ها بی چون و چرا به حزب عوامی تعلق می گرفت.

با اینحال، نتایج مقدماتی که روز دو شنبه اعلان شد، تایید کرد که نامزدان حزب عوامی بیشتر از سه چهارم ۳۰۰ کرسی انتخابی را آن خود کرده است. همچنان متحدین این حزب اکثر کرسی های باقیمانده را در اختیار خواهند داشت.

مخالفان از حکومت خواسته اند تا انتخابات اخیر را باطل اعلام کند. به گفتۀ مخالفان، مشارکت کمرنگ مردم نشان دهندۀ نمایشی بودن این انتخابات است.

حسن الحق انو، وزیر اطلاعات بنگله دیش گفت که میزان مشارکت مردم مطرح بحث نیست، مهم این است که مردم به خشونت متوسل نشدند.

سربازان ارتش روز دو شنبه در جاده ها گزمه می کردند و تردد مردم در شهر بسیار کم بود. مخالفان تا روز چهارشنبه خواستار انسداد سرتاسری شده اند.

بن بست پس از انتخابات

امینه محسن، آموزگار در دانشگاه داکه می گوید که حزب عوامی باید راهی را برای حل بن بست سیاسی دریابد و به خشونت نقطۀ پایان بگذارد.

محسن به صدای امریکا گفت که فشار فزاینده از سوی جامعۀ مدنی و اجتماعات تجاری برای آغاز مذاکرات وجود دارد. کشمکش های اندک در چندین ماه گذشته در کشور جریان داشت، تا انتخابات برگزار نشده بود این تنش ها، خشونت های پیش از انتخابات خوانده می شد، اما نمی شود که برای پنج سال شاهد خشونت های پس از انتخابات بود.

ناظران سیاسی و اکثر رسانه ها انتخابات اخیر بنگله دیش را بیهوده خوانده اند. روزنامۀ دیلی ستار این انتخابات را خونبارترین انتخابات در تاریخ کشور خوانده است و پیروزی حزب عوامی را بی رنگ توصیف کرده است. از زمان کارزار انتخاباتی گرفته تا روز برگزاری انتخابات چندین نفر در سرتاسر بنگله دیش کشته شد.

مامون رشید، یک تاجر مستقر در داکه می گوید صنعت شگوفای نساجی بنگله دیش نیز از بی ثباتی سیاسی در آن کشور بی آسیب نمانده است.

تحلیلگران می گویند که مشکل دست و پاگیر برای حل بن بست موجود سیاسی در بنگله دیش دشمنی و کینه توزی بیشتر میان دو زنی است که احزاب عمدۀ سیاسی آن کشور را رهبری می کنند.
XS
SM
MD
LG