لینک های دسترسی

حمله پولیس برمعترضین بنگلادیشی


حمله پولیس برمعترضین بنگلادیشی

پولیس بنگلادیش علیه احتجاج کنندگان در اعتصاب عمومی یک روزه از دنده های چوبی کارگرفتند.

این اعتصاب دراعتراض به بلند رفتن قیم مواد خوراکه و پالیسی های مختلف حکومت از سوی جناح مخالف برپا گردید.

مکاتب و تشبثات روز دوشنبه در داکه، پایتخت بنگلادیش برای چندین ساعت که تعدادی از موترهای بس حریق شدند، به حالت مسدودی درآمد. تنها شمار معدودی از وسایط نقلیه در جاده های مسدود شده شهر به طورمعمول دیده می شد.

XS
SM
MD
LG