لینک های دسترسی

Breaking News

حمله پولیس برمعترضین بنگلادیشی


حمله پولیس برمعترضین بنگلادیشی

پولیس بنگلادیش علیه احتجاج کنندگان در اعتصاب عمومی یک روزه از دنده های چوبی کارگرفتند.

این اعتصاب دراعتراض به بلند رفتن قیم مواد خوراکه و پالیسی های مختلف حکومت از سوی جناح مخالف برپا گردید.

مکاتب و تشبثات روز دوشنبه در داکه، پایتخت بنگلادیش برای چندین ساعت که تعدادی از موترهای بس حریق شدند، به حالت مسدودی درآمد. تنها شمار معدودی از وسایط نقلیه در جاده های مسدود شده شهر به طورمعمول دیده می شد.

XS
SM
MD
LG