لینک های دسترسی

اولین مسابقات والیبال ساحلی در افغانستان


اولین مسابقات والیبال ساحلی در افغانستان

واليبال ساحلی كه در افغانستان گذشتۀ تاریخی ندارد برای نخستین بار در شهر جلال آباد ولايت ننگرهار راه اندازی شد.

در آن مسابقات حدود بيست و چهار ورزشكار از دوازده تيم شركت كرده بودند.

محمد يونس پوپل ريیس فدراسيون واليبال افغانستان میگويد افغانستان از جمله كشور هايست كه از سهولت های خوبی برای اينوع بازی برخوردار است و ميتوانند با مصارف كمی در كنار دريا ها ميدان های والیبال را ايجاد نمايند.

استناد بر گفته های پوپل آنها توانسته اند كه در اين دور مسابقات چهار بازيكن برتر را انتخاب نمايند كه در آيندۀ نزديك در مسابقات تحت نام سب زون شركت خواهند كرد.

محمد یونس پوپل ريیس فدراسيون واليبال میگوید:

بازی ساحلی واليبال از بازی عادی والیبال به خاطری متفاوت است كه در آن به جای دوازده بازيكن چهار تن با هم به رقابت ميپردازند. در عين حال ميدان باز ی نيز كوچكتر است و گپ مهم ديگر اينست اگر كدام بازيكن در جريان باز زخم برمیدارد پنج دقيقه وقت دارد در غير آن يك بازيكن مكلف است كه رقابت را ادامه دهد.

احمد كه به تيم ساحلی واليبال انتخاب گرديده است ميگويد كه براي اين نوع واليبال آمادگی نداشت مگر باز هم توانست بازي خوب را به نمایش گذارد.

صادقی آمر ورزشی ولايت ننگرهار ميگوید که وی بسيار خرسند است كه ميزبان اولين تورنمنت واليبال ساحلی بودند و كوشش خواهند نمود تا بتوانند ورزشكاران بهتری را انتخاب نمایند.

مسئولين فدراسيون واليبال افغانستان ميگويند اينكه در افغانستان كناره های دريا خیلی زیاد و آنها به خوبی خواهند توانست جوانان را به اين رشته تشويق نموده و شماری زيادی را برای تیم های برتر انتخاب نمایند.

XS
SM
MD
LG