لینک های دسترسی

یادبود از پنجاهمین سالگرد اعمار دیوار برلین


رییس جمهور کنیدی حین سخنرانی تاریخی اش در روز اعمار دیوار برلین

آلمانی ها به روز شنبه از پنجاهمین سالروز اعمار دیوار برلین یادبود بعمل آوردند. این دیوار باعث متفرق شدن برلین شده بود.

شهر برلین در یادبود از آنهایکه در زمان فرار جان هایشان را از داده بودند، برای یک دقیقه سکوت اختیار کرد.

شاروال برلین در محفلی که به همین مناسبت ترتیب داده شده بود گفت، اعمار این دیوار ۵۰ سال قبل باید یاد آورد ثبات آزادی و دموکراسی باشد.

در این محفل کرستین ولف رئیس جمهور و آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور نیز اشتراک نموده بودند.

بعد از شکست قوای هیتلر در سال ۱۹۴۵ برندگان جنگ دوم جهانی آلمان را به چهار زون تقسیم نمودند.

سکتور های امریکایی، فرانسوی و بریتانوی در آلمان غرب و سکتور شوروی به آلمان شرق کمونیست مبدل شد.

XS
SM
MD
LG