لینک های دسترسی

Breaking News

در انتخابات ریاست جمهوری امریکا چه مقدار پول مصرف می‌شود؟


زمانی که جورج واشنگتن، نخستین رییس جمهور امریکا در سال‌های ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرد، تقریباً هیچ پول مصرف نکرد؛زمانی که امریکا ملت کوچکتر بود و سیستم رسانه‌ای بزرگ وجود نداشت.

امروز، ستاد‌های انتخاباتی تلاش می‌کنند از طریق انترنت، رسانه‌های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون‌ها، رسانه‌های چاپی و به گونه مستقیم با بیش از ۱۵۰ میلیون رای دهنده در تماس شوند.

ستاد‌های انتخاباتی بیشتر پول را در بخش اعلانات انتخاباتی مصرف می‌کنند.

در کنار این، کارمندان ستاد‌ها، دفاتر ساحوی، تحقیقات، محافل عامه و جمع آوری اعانه نیز از بخش های پر مصرف انتخابات است.

بر اساس معلومات مرکز سیاسی مستقر در واشنگتن که مصارف انتخابات را دنبال می‌کند، در سال ۲۰۰۸ مصارف انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ۲.۸ میلیارد دالر و در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲.۴ میلیارد دالر بود.

منابع پولی

ستاد‌های انتخاباتی ریاست جمهوری از مردم پول دریافت می‌کنند. مردم در هر انتخابات به کاندید مورد نظر شان تا ۲۸۰۰ دالر کمک می‌کنند.

پس از این که نامزدی حزب شان را کسب کردند، کاندیدان درهمکاری با کمتیه ملی حزب شان، پول‌های هنگفتی را به دست میاورند.

ستاد‌ها همچنان از بودجهٔ کمیته‌های عمل سیاسی مصرف می‌کنند؛ کمتیه‌های مستقلی که بودجه نامحدود در بخش اعلانات برای حمایت از نتایج انتخاباتی و تقنینی دارند.

تجارت‌های خصوصی، سازمان‌ها و سایر سرمایه داران نیز در جریان انتخابات به کاندید مورد نظر شان پول کمک می‌کنند.

آیا مصارف بیشتر متضمن پیروزی است؟

پاسخ به این پرسش منفی است. هیلری کلنتن در انتخابات سال ۲۰۱۶ صدها میلیون دالر بیشتر از دونالد ترمپ مصرف کرد، اما بازنده شد.

باب دول جمهوری خواه در سال ۱۹۹۶ در مقایسه با بل کلنتن پول بیشتر مصرف کرد، اما پیروز نشد.

با آنهم مصارف بیشتر در روز انتخابات به نحوی با پیروزی کاندیدان گره خورده است.

جورج دبلیو بوش و باراک اوباما هر دو با مصارف بیشتر از رقبای شان برای دو دوره ریاست کردند.

در سال ۲۰۲۰ چقدر پول مصرف خواهد شد

تا زمانی که انتخابات برگزاری نشود، مقدار پول مصرف شده واضح نمی‌شود.

در حال حاضر، دونالد ترمپ و رقیب احتمالی دموکرات اش، جو بایدن، برای ستاد‌های شان پول جمع‌آوری می‌کنند.

این دو کاندید توانستند در مدت سه ماه، تا اخیر ماه جون، ۵۰۰ میلیون دالر جمع آوری کنند. جو بایدن،‌ ۱۰ میلیون دالر بیشتر از دونالد ترمپ جمع آوری کرده است، اما گمان میر‌ود که پس از کسب نامزدی حزب دموکرات، مقدار کمک‌ها به او بیشتر شود.

تاثیرات کروناویروس بر انتخابات

با وجود آنکه شیوع کروناویروس بر روند جمع آوری پول توسط ستاد‌های انتخابات تاثیر گذار نبوده است، اما این معضل بر مصارف ستاد‌ها تاثیر گذاشته است.

برای نخستین بار، ستاد‌های انتخاباتی بیشتر پول را به عوض تلویزیون و رادیو در بخش دیجیتل مصرف خواهند کرد.

در حال حاضر، جو بایدن در مقایسه با دونالد ترمپ در بخش اعلانات دیجیتلی بیشتر مصرف کرده و تنها درماه جون از این مجرا ۱۱ میلیون دالر کمک نیز به دست آورده است.

XS
SM
MD
LG