لینک های دسترسی

انفجار های پیهم در یک شهر اوکراین


درنتیجۀ یک سلسله انفجارها در شهر دنیپرو- پتروفسکِ اوکراین، بیست و هفت نفر زخمی شده است.

مقامات اوکراین این انفجارها را یک عمل دهشت افگنانه خوانده اند. آنها میگویند، چهار انفجار، امروز جمعه به فواصل زمانی چند دقیقه در نزدیکی یک ایستگاه قطار آهن، یک تیاتر سینما، یک پارک و یک ناحیۀ مرکزی شهر رخ داد و گفته شده که بعضی از بم ها، در سطل های کثافات جاگذاری شده بودند.

ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور اوکراین وعدۀ پاسخ دندان شکن به عاملین این رویداد ها داده و گفته است که این انفجارات، همۀ کشورش را با آزمایش مواجه ساخته است.

XS
SM
MD
LG