لینک های دسترسی

جستجو برای ارسال کنندگان بم های پُستی در یونان


جستجو برای ارسال کنندگان بم های پُستی در یونان

قامات یونانی برای یافتن افرادی در جستجو هستند که در موجی از ارسال بم ها از طریق پُسته دست داشتند. هدف این بم ها، سفارت خانه ها، رهبران اروپایی و نهاد ها بود.

پولیس یونان دو مرد را در ارتباط به این حملات دستگیر نموده است و عکس پنج مظنون دیگر را که گفته میشود همه در حدود 20 سال دارند، به نشر سپرده اند. مقامات میگویند آشوب طلبان چپی، مسئول این حملات میباشند.

یونان لغو ۴۸ ساعته را بر تمام محموله های که به خارج صادر میشود، وضع نموده است. مامورین هزاران محموله را تحت بررسی قرار داده اند که قرار است به خارج ارسال شوند.

در آخرین حادثه که به بم های پوستی ارتباط دارد، یک محمولۀ مظنون به روز چهارشنبه به نشانی سیلڤیو برلوس کانی، صدراعظم ایتالیا ارسال شده بود، زمانی شعله ور شد که متخصصین خنثی سازی بم میخواستند آنرا باز کنند.

بروز سه شنبه بم های پُستی در خارج از سفارت خانه های سوئیس و روسیه در شهر آتن منفجر گردید. پولیس محموله های را که به آدرس سفارت خانه های بلغاریا، چیلی و آلمان صادر شده بود، خنثا نمود. دو محمولۀ دیگر هم که به نشانی ادارۀ پولیس یوروپول و ادارۀ عدلی اتحادیه اروپا ارسال شده، در میدان هوایی آتن خنثا گردید.

مامورین آلمانی میگویند یک محمولۀ خطرناک ارسال شده از یونان به نشانی انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به دفتر وی رسیده بود.

بم دیگر هم در آتن کشف شد که قرار بود به آدرس نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه ارسال گردد.

XS
SM
MD
LG