لینک های دسترسی

۱۵ همین سالگرد قتل عام مسلمانان در بوزنیا


ده ها هزار عزا دار بروز یکشنبه در سری برینیکا واقع در شرق بوسنیا گرد هم جمع شده بودند تا در ۱۵ همین سالگرد مدهش ترین قتل های دست جمعی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، صد ها تن از قربانیان آن قتل عام را دوباره دفن کنند.

نزدیکان قربانیان در میدانی که در آن ۷۷۵ تابوت گذاشته بود، جمع شده بودند و امامان مسلمان هم برای مقتولین دعا میخواندند.

سری برینیکا با آغاز جنگ در اوایل دهه ۱۹۹۰ توسط ملل متحد، منطقه امن اعلان شد، و هزاران مسلمان بوسنیایی از قوای سرب بوسنیا فرار نموده و درین منطقه پناه آوردند.

ولی قطعنامه ملل متحد در قسمت حفاظت مردم درین منطقه روشن نبود. بناعا در جولای ۱۹۹۵ قوای سرب بوسنیایی از قوای هالندی در منطقه رد شده و منطقه را تسخیر کردند.

متخصصین میگویند بیش از ۸ هزار مسلمان توسط قوای سربی در چندین ناحیه در نزدیک سری بیرنیکا به قتل رسیدند.

XS
SM
MD
LG