لینک های دسترسی

پلان تازه پریتش پترولییم در رفع مشکل فوران نفت در خلیج مکیسکو


پلان تازه پریتش پترولییم در رفع مشکل فوران نفت در خلیج مکیسکو

شرکت نفت بریتیش پترولییم میگوید، در نصب سرپوش جدید بر منفذی که یک مقدار فوق العاده زیاد نفت را به خلیج مکسیکو جاری میسازد، پیشرفت میکند.

برتیتش پبترولییم سر پوش قبلی را که موقتا بر این منفذ گذاشته شده بود دور نموده و تا جابجا ساختن کامل سرپوش جدید، نفت زیادی به بحر فوران خواهد داشت.

بریتیش پترولییم میگوید، چهار تا ۷ روز را دربر خواهد گرفت تا این سرپوش درآن ناحیه جابجا گردد.

XS
SM
MD
LG