لینک های دسترسی

نصب سرپوش بازدارندۀ جدید روی چاه نفت بی.پی.


نصب سرپوش بازدارندۀ جدید روی چاه نفت بی.پی.

شرکت بزرگ نفتی بی. پی. یک سرپوش بازدارنده روی شکاف چاه نفت خویش در خلیج مکسیکو را در اولین اقدام خارج ساخته است تا یک سرپوش محکم تر را نصب نماید و از انتشار نفت خام بیشتر به آب خلیج و آلودگی ساحلی جلوگیری کند.

آلات مخانیکی تحت بحری روز شنبه سرپوش کهنه را در یک عملیه یی که جریان نفت را به درون آب رها ساخت، خارج کرد.

نفت خام عمدتاً خارج از کنترول تا زمانی به داخل آب جریان می یابد که سرپوش جدید نصب شود. شرکت بی پی می گوید این سرپوش جدید هفت روز را در بر می گیرد تا نصب شود.

جریان نفت خام به آب خلیج، انتظار می رود از چاه نفت به میزان کاملی خارج شود – یعنی دریک روز تخمیناً 60 هزار بیرل یا بیشتر تا زمانی خارج شود که سرپوش جدید روی آن چاه نصب شود.

درصورتی که این سعی موفقیتی در پی داشته باشد، مامورین ارشد ایالات متحده که کار روی انتشار نفت را نظارت می کنند، می گویند انتشار نفت را می توان حداقل اعلام کرد که جلوگیری شده است.

تاد آلین، آمر متقاعد محافظین ساحلی ایالات متحده می گوید عملیه جلوگیری تنها یک راه حل موقتی تا وقتی است که چاه نفت کاملا بسته شود.

XS
SM
MD
LG