لینک های دسترسی

افزایش رقم سیلاب برازیل


افزایش رقم سیلاب برازیل

کارگران نجات برازیل مصروف حفر ویرانه هایی هستند که بعد از سیلاب های مدهش و لغزش زمین پدید آمد.

آنها برای یافتن جان به سلامت بردگان تلاش دارند.

سیلاب تقریبا 500 نفر را هلاک و صدها خانه را ویران ساخته است.

XS
SM
MD
LG