لینک های دسترسی

Breaking News

کمرون: 'خروج عده یی از عساکر بریتانوی کار درستی است'


کمرون: 'خروج عده یی از عساکر بریتانوی کار درستی است'

دیوید کمرون صدراعظم برتانیه روز سه شنبه به کابل سفر نموده با رهبر افغانستان ملاقات کرد.

آقای کمرون حین سخنرانی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تعهد نمود باوجود آغاز روند خروج عساکر برتانوی از آن کشور، افزایش در پول امدادی را ادامه خواهد داد.

صدراعظم بریتانیه گفت "در حالیکه ما قوای امنیتی افغانستان را تشکیل میدهیم، اردو و پولیس افغانستان قوی تر و مطمین میگردد، فکر میکنم آغاز روند خروج عدۀ از عساکر گام درست است."

صدراعظم برتانیه گفت روز چهارشنبه در پارلمان آن کشور خروج حدود ۵۰۰ سرباز برتانوی را تا سال ۲۰۱۲ تأیید خواهد کرد. قرار است ۴۵۰ پرسونل خدمتی دیگر قوای برتانیه افغانستان را تا ماه فبروری ترک گویند.

رئیس جمهور افغانستان نیز اظهار داشت که امیدوار ایجاد روابط طویل مدت بین دو کشور میباشد.

حامد کرزی گفت "ما همچنان روی ترتیبات شراکت طویل مدت بین دو کشور کار میکنیم که امیدوارم دربر گیرندۀ تمام جوانب رابطۀ ما از اقتصادی گرفته تا روابط نظامی باشد."

آقای کمرون شام دوشنبه طی یک سفر از قبل اعلام ناشده به افغانستان رسید.

XS
SM
MD
LG