لینک های دسترسی

Breaking News

توقیف رئیس سابق أمور روابط صدراعظم بریتانیا


از چپ به راست: اندی کولسن رئیس امور روابط دفتر صدراعظم بریتانیا و دیفید کامرون صدراعظم بریتانیا

پولیس بریتانیا میگوید، رئیس سابق أمور روابط و مفاهمه دفتر صدراعظم آن کشور، از سوی تحقیق کنندگانی که ادعای مبنی بر فساد در قضیۀ استراق سمع تلیفون ها را پیگیری مینمایند، توقیف گردید.

اندی کولسن، که سابق مدیر مسئوول روزنامۀ خبر های جهان نیز بود، به روز جمعه دستگیر گردید.

قبل از آن، صبح روز جمعه دیوید کامرون صدراعظم بریتانیه تقاضای پیگیری کامل و علنی قضیۀ استراق سمع تلیفون های کسانی را که قبلاً جان سپرده اند، از سوی کارمندان این روزنامه نمود.

آقای کامرون این افتضاح را، منزجر کننده، ننگین و خفت آور خواند. وی افزود که یک بررسی ثانوی جهت نظر انداخت بر "فرهنگ و اخلاق" رسانه های بریتانیایی به راه انداخته خواهد شد.

"همه چیزی که واقع شده، مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. شاهدان از سوی قضات پرسیده خواهند شد و به آنها سوگند داده خواهد شد و هیچ چیزی پنهان نخواهد ماند."

صدراعظم بریتانیه گفت، آزادی برای رسانه های آن کشور مهم پنداشته می شود، اما این آزادی نباید از قانون فراتر برود.

XS
SM
MD
LG