لینک های دسترسی

ارتباط یک هزار خودکشی با وضع اقتصادی خراب بریتانیا


مطالعۀ به نشر رسیده در نشریۀ طبی بریتانیا نشان می دهد که رکود اقتصادی دردناک، افزایش بیکاری و گزینش اقدامات و تدابیر سخت گیرانه شاید از قبل باعث شده تا بیش از 1000 تن در بریتانیا اقدام به خودکشی کرده باشد.

این تحقیق، که رقم واقعی خودکشی ها را با آنانی که انتظار می رفت قبل از رکود اقتصادی دست به خودکشی بزنند و تمایل آنان تا هنوز هم ادامه دارد به مقایسه گرفته است، منعکس کنندۀ یافته ها در مورد افزایش خود کشی ها در سایر نقاط اروپا می باشد.

دیفید ستکلر، روانشناس پوهنتون کمبریج که یکی از تحقیق کنندگان می باشد می گوید "بعد از خوشحالی ها و سرور المپیک این مطالعه یادآوری کنندۀ تلخ آزمون- هایی است که با آن رو برو استیم و در آینده رو به رو خواهیم بود."

رکود اقتصادی اتحادیۀ اروپا را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. چنانچه گفته می شود بحران های مالی باعث سرنگونی حکومت یونان در اروپا شد.
XS
SM
MD
LG