لینک های دسترسی

Breaking News

خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا؛ خرسندی و غمگساری مردم


بریتانیا امروز اول فبروری (۱۲دلو) را با سونوشت نامعلوم در خارج از اتحادیه اروپا آغاز کرد.

بریتانیا ساعت ۱۱شب گذشته رسماً از اتحادیه اروپا بیرون شد؛ اقدامی که برای برخی‌ها در این کشور سبب خرسندی و برای دیگران دلیل غمگساری بود.

برای مردم بریتانیا هیچ چیزی به این زودی ها تغییر نخواهد کرد. بریتانیایی ها تا ۳۱دسمبر سال جاری قادر خواهند بود در کشور های عضو اتحادیۀ اروپا کار کنند.

بریتانیا بیش از این در تاسیسات اتحادیۀ اروپایی نماینده نخواهد داشت و رسماً از این اتحادیه خارج شده است.

هزاران نفر شب گذشته در مقابل مقر پارلمان لندن با تکان دادن پرچم های بریتانیا، سرودملی را سرودند تا بر واقعیت خروج این کشور از اتحادیۀ اروپایی مهر صحه بگذارند.

بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا در دفتر کارش محفل خصوصی را راه اندازی کرد.

او در سخنرانی خطاب به ملت اش از " عصر جدید همکاری دوستانه" با اتحادیه اروپایی تمجید کرد. او پذیرفت که بریتانیا در ابتدا با مشکلاتی مواجه خواهد شد، اما در نهایت به پیروزی دست خواهد یافت.

با آنهم، بریتانیایی ها در خصوص خروج از اتحادیه اروپا به دو دسته تقسیم شده اند و شمار زیادی از عواقب پایان روابط ۴۷ساله با همسایه های نزدیک این کشور هراس دارند.

XS
SM
MD
LG